Om mig

jag

Jag har mina rötter i den grafiska branschen men omskolade mig under 90-talets början.
1994 blev jag klar som dipl. Friskvårdsinformatör och har sedan dess arbetat i olika sammanhang inom friskvårdssektorn. Mitt intresse för den psykosociala friskvården gjorde att jag inriktade mig främst på stresshantering.

1997 var jag med och startade ett friskvårdscenter i
Gamla Stan i Stockholm, i och med det tog min egen verksamhet form under namnet Andrum.


Det finns olika metoder för att stärka sin självkänsla och där är jag förespråkare för olika avslappningstekniker men främst för meditation.
Idag finns det flera vetenskapliga studier som visar att regelbunden meditation ger goda resultat på många områden i upplevd och faktisk hälsa. Själv började jag meditera regelbundet, d.v.s 20 minuter två gånger per dag, under våren 1993.

2005 mötte jag Michael Ostrelius som är författare och beteendevetare med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Det mötet gjorde att jag utbildade mig till coach och började arbeta med de olika coachprogram som Michael tagit fram.
Framförallt Fri från nikotin men även Hantera stress och slappna av samt Positiv självbild – vara den du är.
Jag tycker att det är ett väldigt stimulerande och givande arbete där människan och hennes välbefinnande står i centrum - vad är mer givande än att se medmänniskor växa eller bli fria från beroenden?

Jag anser att en sund livsstil kommer till uttryck när vi stärker vår självkänsla och vågar säga nej till orimliga krav och istället säger ja till oss själva. Det är viktigare att vi lär oss att lyssna inåt, på de signaler som vi får, istället för att låta utomstående "experter" styra våra liv. Vi har alla olika bakgrunder, erfarenheter och varierande omständigheter som präglat våra liv.
Oavsett hur det ser ut så är min erfarenhet den, att när vi tar fullständigt ansvar för vilka vi är och kliver ur "offer-rollen" och lär oss lyssna till våra inre signaler så öppnar sig många nya möjligheter.